ชุดฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน

ฟอนต์ภาษาไทยชุดใหม่จากผู้จัดทำฟอนต์ชุดบางนา และบางนาตัดใหม่

ที่มียอดดาวน์โหลดรวมผ่านฟอนต์ดอทคอม

มากกว่า

ครั้ง

เรียบง่าย และเป็นเอกลักษณ์

นำข้อมูลจากการเรียนรู้ และทดสอบ รวมถึงข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ที่ได้จากการพัฒนาชุดฟอนต์บางนา มาปรับปรุง และสร้างชุดฟอนต์ภาษาไทยที่เรียบง่าย และมีเอกลักษณ์ของงานออกแบบยิ่งขึ้น ชื่อว่า เอกมัย มาตรฐาน

ชุดตัวอักษรที่จะเรียบง่ายจะช่วยสนับสนุน
และทำให้องค์ประกอบศิลป์อื่นๆ มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ญ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! " # $ % & ' ( ) * , . / : ; <> ? @ [ \ ] ^ _ – — ` { | } ~

ตัวอย่างชุดตัวอักษรภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน

ทดลองพิมพ์

ทดลองพิมพ์ ชุดฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน ได้ตรงนี้

ฟอนต์ที่จะไม่หยุดพัฒนา

ชุดตัวอักษรภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน จะยังคงมีการออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีแผนที่จะเพิ่มน้ำหนัก สูงสุดถึง 5 น้ำหนัก พร้อมสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบต่างๆ
รวมถึงเว็บฟอนต์

สนับสนุนชุดฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน

* สมทบทุนค่า License FontLab 6 นะครับ

ดาวน์โหลดฟรี ที่ f0nt.com

 • ฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 1 น้ำหนัก
 • สามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัว และเชิงพาณิชย์
 • สงวนสิทธิในการใช้งานบนสื่อบางประเภท
กำลังรอคิวแจก

สนับสนุนด้วยการทวีต

 • ฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 1 น้ำหนัก
 • สามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัว และเชิงพาณิชย์
 • สงวนสิทธิในการใช้งานบนสื่อบางประเภท
 • แค่เห็นว่าแชร์ก็ชื่นใจ ทำงานต่อไปได้อีกนิดนึง

สนับสนุนด้วยการเลี้ยงกาแฟ 1 แก้ว (ประมาณ 99 บาท)

 • ฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 1 น้ำหนัก
 • สามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัว และเชิงพาณิชย์
 • อีเมล์ขอบคุณอย่างเป็นทางการจากผู้พัฒนา
 • เติมพลังให้ผู้จัดทำทำงานต่อไปได้อีก 6-8 ชั่วโมง
สนับสนุนผ่าน PromptPay







สนับสนุนผ่าน Bitcoin






หากต้องการสนับสนุนในจำนวนอื่นๆ หรือมีข้อคิดเห็น และแนะนำ


เป้าหมายในอนาคต

ชุดตัวอักษรภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 3 น้ำหนัก

 • ฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 3 น้ำหนัก
 • สามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัว และเชิงพาณิชย์
 • เอกสารรับรองสิทธิ์ในการใช้งาน
กำลังพัฒนา (60%)

ชุดตัวอักษรภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 5 น้ำหนัก

 • ฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 5 น้ำหนัก
 • สามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัว และเชิงพาณิชย์
 • เอกสารรับรองสิทธิ์ในการใช้งาน
เป้าหมายในอนาคต

ชุดตัวอักษรภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 5 น้ำหนัก พร้อมสไตล์เพิ่มเติม

 • ฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 5 น้ำหนัก
 • สไตล์ฟอนต์เพิ่มเติมอีก 1 - 3 แบบ
 • สามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัว และเชิงพาณิชย์
 • เอกสารรับรองสิทธิ์ในการใช้งาน
เป้าหมายในอนาคต

ชุดตัวอักษรภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน พร้อมสไตล์เพิ่มเติม และภาษาญี่ปุ่นตัวคานะ

 • ฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน 5 น้ำหนัก
 • สไตล์ฟอนต์เพิ่มเติมอีก 1 - 3 แบบ
 • สามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัว และเชิงพาณิชย์
 • เอกสารรับรองสิทธิ์ในการใช้งาน
 • ซัพพอร์ตภาษาญี่ปุ่นตัวคานะ
เป้าหมายในอนาคต
หากต้องการสนับสนุนในจำนวนอื่นๆ หรือมีข้อคิดเห็น และแนะนำ

ความสุขของผู้พัฒนาฟอนต์คือ การที่ได้เห็นฟอนต์ที่ตัวเองออกแบบและพัฒนา ได้ถูกใช้งาน และไปอยู่บนสื่อต่างๆ ที่มีความสร้างสรรค์

ผู้ออกแบบและพัฒนา ฟอนต์ภาษาไทย เอกมัย มาตรฐาน

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้ตอนนี้
โดยทวีตเกี่ยวกับฟอนต์ชุดนี้เพื่อปลดล็อกลิงค์ดาวน์โหลด
ทวีตเลย

Download

หรือดาวน์โหลดโดยไม่ทวีต (ร้องไห้) | ดาวน์โหลดชุดเว็บฟอนต์

การออกแบบและพัฒนาฟอนต์ เป็นการประกอบองค์ความรู้แขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน มีความละเอียด ใช้เวลา และที่สำคัญคือ ความตั้งใจ

ผู้ออกแบบและพัฒนา

ออกแบบ และจัดทำโดย วรเชษฐ ดีใหญ่
ร่วมจัดทำและปรับปรุงโดย สัน และพี่ต้อง
และขอบคุณเพื่อนๆ อีกหลายๆ ท่านที่ช่วยกันทดสอบครับ

และหากพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อแนะนำ
สามารถติดต่อผู้ออกแบบและพัฒนาได้ที่
info@worachet.com หรือ Twitter @wdbank ครับ

มาทำความรู้จักกันได้ครับ : )